ceviz-agaci

CEVİZİN TOPRAK İSTEKLERİ


CEVİZİN TOPRAK İSTEKLERİ

  • Ceviz için, sıkışık olmayan orta-ince tekstürlü tınlı, siltli ve kumlu-tınlı topraklar uygundur. Fazla su tutmayan, gevşek, çakıllı, süzek topraklarda iyi gelişir.
  • Ceviz ağaçları toprak bakımından seçici olmakla beraber, köklerin 3-4m kadar rahatça gelişebileceği derin topraklarda en iyi gelişimi göstermektedir.
  • Taban suyu seviyesi 3 metreden yüksek olmamalıdır.
  • Toprak tuzluluğu hassastır.
  • Toprak pH’sı 6-8 olan topraklar ceviz ağaçları için uygundur. pH değeri 6’nın altında olan asidik topraklarda kalsiyum uygulaması yapılmalıdır; pH değeri 8’in üzerinde olan topraklar ise cevizde fosfor, demir, çinko ve bor noksanlıklarına neden olabilmektedir.

Not: Herhangi bir yörede yapılacak ceviz yetiştiriciliği toprak ve iklim koşullarının çeşitlere ve kullanılacak anaca göre değişiklik göstereceği unutulmamalıdır.

*Bu kaynak Tüksiad (Tüm Kuruyemiş Sanayici ve İş Adamları Derneği Broşüründen alınmıştır.